Dydd Gŵyl Dewi - St David's Day

Dydd Gŵyl Dewi – St David’s Day

Mae Mawrth y 1af yn ddiwrnod arbennig iawn yma yng Nghymru gan mai dyma’r diwrnod rydyn ni’n dathlu ein nawddsant, Dewi Sant. Rydym yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi – St David’s Day yma yng Nghymru ers y 12fed ganrif. Mae ei eiriau olaf enwog yn parhau i fod yn berthnasol hyd yn oed heddiw; “Byddwch lawen, cadwch y ffydd a gwnewch y pethau bychain yr ydych wedi eu clywed a’m gweld yn eu gwneud”. Dathlwch drwy wisgo’r symbolau cenedlaethol; cennin pedr neu’r cennin neu gyrrwch gerdyn cyfarch i nodi’r diwrnod.

March 1st is a very special day here in Wales as it’s the day we celebrate our patron saint, Saint David. We have been celebrating St David’s Day here in Wales since the 12th century. His famous last words remain relevant even today; “Do the little things in life”. Celebrate by wearing the national symbols; daffodils or leeks or send a greeting card to mark the day.

We aim to dispatch each order within 1-3 working days. If you would like your order urgently please give us a ring on 01492 339842. Pick up from Siop Wyn in Conwy is available at checkout.

Showing 1–40 of 48 results